Gradient Logo
CZ   DE   EN   FR
Login
QualityGuarantee
GRADIENT s.r.o.
Plzenska 130/221
150 00 Praha 5 - Motol
Czech Republic
Tel/Fax: +420 257 216 319
gradient@gradient.cx
Kontakt
Gradient Záruka

Garance bezplatné opravy GRADIENT kluzáku:

Společnost GRADIENT s.r.o. zaručuje bezplatnou opravu vlastníkům kluzáku GRADIENT, v době jednoho roku od data prodeje, při dodržení podmínek stanovených firmou GRADIENT níže.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme žádat kopii Vaší faktury/pokladního dokladu, pokud bude požadována bezplatná oprava kluzáku.

Podmínky:

a) Záruka bezplatné opravy kluzáku je platná na jeden rok ode dne prodeje. Dnem prodeje se rozumí den potvrzení prodeje autorizovaným prodejcem GRADIENT uvedený na faktuře/pokladním dokladu. Vezměte prosím na vědomí, že budeme žádat kopii Vaší faktury/pokladního dokladu, pokud bude požadována bezplatná oprava kluzáku.

b) Záruka je platná pro privátní sportovní aktivity (nevztahuje se na organizované závody nebo předváděcí akce ani na kluzáky které mají profesionální využití).

c) Pro platnost Garance bezplatné opravy musí být kluzák "online zaregistrován" nejpozději do 10 dnů od data prodeje. Bez takovéto online registrace není Garance bezplatné opravy platná.

d) Poškozený kluzák spolu s kopií faktury/pokladního dokladu a popisem problému/poškození musí být zaslán (nebo předán) do GRADIENT prodejny v Praze. 

e) Oprava bude provedena nejpozději do 10 pracovních dní od obdržení poškozeného kluzáku. Prvním dnem je den obdržení, posledním dnem je den odeslání nebo možného převzetí.

f) Náklady a rizika spojené s dopravou kluzáku přebírá majitel kluzáku. Staré poškozené díly se po opravě stávají majetkem GRADIENTU.

g) V případě poškození kluzáku chemikáliemi, elektrickým proudem, akrobacií, poškození vrtulí při motorovém létání je záruka neplatná.
h) Pokud není oprava kluzáku možná nebo je nerentabilní (větší poškození než 50% kupní ceny nového kluzáku), GRADIENT může odmítnout záruku.
i) Na kluzáku nesmí být provedena žádná provizorní oprava pokud je požadována Garance bezplatné opravy.

j) Záruka bezplatné opravy kluzáku se vztahuje na všechny nové Gradient standardní modely. Na speciální ( bez certifikace) a akrobatické kluzáky jako Freestyle a Agility Xstyle se tato záruka nevztahuje.  

Pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek, GRADIENT si vyhrazuje právo odmítnout záruku.