Gradient Logo
CZ   DE   EN   FR
Login
QualityGuarantee
GRADIENT s.r.o.
Plzenska 130/221
150 00 Praha 5 - Motol
Czech Republic
Tel/Fax: +420 257 216 319
gradient@gradient.cx
Kontakt
Interval technických kontrol?

Gradient doporučuje první servisní prohlídku po dvou letech nebo 200h provozu. Informace týkající se technických kontrol, které vycházejí z metodického pokynu hlavního inspektora techniky MPK a PK LAA ČR si přečtěte zde.
Vždy však, pokud shledáte jakékoli změny chování nebo poškození kluzáku. Veškerý sevis by měl být prováděn Gradient autorizovaným střediskem. 

Kde mohu najít Gradient servisní centrum?
Technické kontroly a jakékoli podstatné opravy musí být prováděny pouze Gradient autorizovaným střediskem v případě ČR a SR přímo u výrobce. Gradient provádí veškerý servis svých kluzáků v Praze na naší obvyklé adrese (viz Kontakt)
Čištění kluzáku?
Čistěte kluzák výhradně čistou vlažnou vodou. Nikdy nepoužívejte chemikálie. Po vyčištění nechte kluzák okamžitě vyschnout na místě pokud možno bez přímého záření slunce.
Co udělat s vlhkým kluzákem?
I když je Váš kluzák vyroben z vodoodpudivého materiálu, nebalte a neukládejte kluzák vlhký! Skladování vlhkého kluzáku (i krátkodobé) snižuje jeho životnost. Pokud kluzák navlhne, vysušte ho nejrychleji jak je to možné, při sušení nevystavujte kluzák přímému slunečnímu záření. Pokud se Váš kluzák dostane do kontaktu s mořskou vodou, nejprve ho opláchněte vlažnou sladkou vodou, potom sušte.
Dlouhodobé uskladnění?
Pro dlouhodobé skladování doporučujeme vyndat kluzák z batohu a nechat ho ve vnitřním pytli, který by měl zůstat otevřený. Kluzák skladujte na suchém místě, daleko od topení a přímého slunečního záření.