Gradient Logo
CZ   DE   EN   FR
Login
QualityGuarantee
GRADIENT s.r.o.
Plzenska 130/221
150 00 Praha 5 - Motol
Czech Republic
Tel/Fax: +420 257 216 319
gradient@gradient.cx
Kontakt
Jak vyměnit šňůru?
V případě potřeby doporučujeme vyměnit poškozenou šňůru za novou, připravenou od výrobce nebo autorizovaného střediska. Při výměně se řiďte schématem z návodu na použití, případně z GRADIENT webových stránek, kde je každá šňůra označena kódem. 
V případě nutnosti vyměnit šňůru na kopci, je třeba naměřit správnou délku podle šňůry na opačné straně kluzáku. Pro tento případ přikládáme ke každému kluzáku plastový obal s mini sadou na opravy (samolepící Skytex, náhradní šňůra s očkem na jedné straně a gumové "O" kroužky). Po každé provizorní opravě je nutné navštívit GRADIENT autorizovaný servis a kluzák nechat zkontrolovat!
Jak opravit malé poškození vrchlíku?
Malé poškození se rozumí takového rozsahu, při kterém nedochází k omezení pevnosti vrchlíku. Jedná se o roztržení nebo poškození do velikosti 10 cm, při kterém nejsou nijak poškozeny nosné části vrchlíku (poutka, části náběžné a odtokové hrany). Pro tento případ přikládáme mini sadu na opravy (samolepící Skytex)